წესები და პირობები

წესები & პირობები

ვებ-საიტი www.peaniltd.com არის შპს „პეან"-ის საკუთრება.

საიტზე რეგისტრაციის განხორციელებით თქვენ ეთანხმებით ჩვენი საიტის გამოყენების  წესებს და პირობებს, რითაც თქვენ გაქვთ  წვდომა ამ საიტზე, შეგიძლიათ განათავსოთ შეკვეთები და განახორციელოთ სხვა ოპერაციები. 


კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საიტზე თქვენს მიერ შეყვანილი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება მოხდება მხოლოდ თქვენთვის ხარისხიანი მომსახურების გაწევის მიზნით.

  • ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების დაცვაზე;
  • არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად;
  • ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური
  • მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით. 

პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის დაპირების მსგავსად, აღნიშნულ

მონაცემებს იცავს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი.

კანონმდებლობის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია თქვენი

მონაცემების დამუშავების თაობაზე. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:

  • რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ;
  • მონაცემთა დამუშავების მიზანი;
  • მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
  • რა გზით შეგროვდა თქვენი მონაცემები;
  • ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები;

 მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი.